Can you see…?

Cele:

  • wprowadzenie do tematu lekcji,
  • rozwój słownictwa,
  • zaangażowanie emocjonalne uczniów w lekcję.

Powiedzmy, że dziś na lekcjach będziemy mówić o zwierzętach. Dzielimy dzieci na początku lekcji na grupy i pytamy: Can you see something brown, something tall itd. Dzieci w grupach wyszukują wysokie, brązowe przedmioty. Możemy od tego przejść do żyrafy. Pytania do „Can you see” mogą być dowolne- zależy o czym chcemy poprowadzić lekcję. Jeśli chcemy wprowadzić temat GÓRY- można pytać „Can you see something tall” , jeśli temat witamin „Can you see something healthy? ” „Can you see something with letter C” itd. 

Dodaj komentarz