Do tablicy

Cele:

  • rozumienie języka angielskiego
  • komunikacja w języku angielskim
  • zaangażowanie emocjonalne w lekcję
  • ćwiczenie zwrotów z like, dislike, hate, love itp.
  • ćwiczenie czasu przeszłego (cele są uzależnione od tego jakie zwroty chcemy ćwiczyć)

Ustawiamy grupę dzieci przy ścianie klasy , która jest naprzeciw tablicy w jednym rzędzie – jeśli to możliwe. Mówimy zdanie np.: „I am a girl.” Wszystkie dziewczynki robią wtedy krok do przodu. Następnie mówimy zdanie „I like a tomato soup.” i wszystkie dzieci które lubią zupę pomidorową robią krok do przodu. Zadaniem dzieci jest dojść do tablicy. Ważne jest aby nie uczynić z tej gry rywalizacji „kto pierwszy”. Można prosić dzieci, które nie biorą udziału w zabawie, aby one wymyślały zdania dla idących rówieśników, gdyż z powodu ustawienia mebli w salach możemy mieć problem z zaangażowaniem całej klasy równocześnie. W zależności od problemów gramatycznych jakimi się zajmujemy możemy wymagać konstrukcji zdaniowych: „I like cleaning”, „I love dancing” lub „I haven’t eaten yet”, „I have walked to school” i tym podobne.

Dodaj komentarz