Find someone who….

Cele:

  • ćwiczenie słownictwa,
  • ćwiczenie rozumienia poleceń słownych,
  • integracja zespołu klasowego,
  • zaangażowanie emocjonalne uczniów w naukę języka.

Zabawa polega na tym, że uczniowie mają znaleźć w klasie osobę która ma tę samą cechę co my. W młodszych klasach można najpierw wprowadzić słownictwo np. wyjaśniamy dzieciom jak zapytać: Do you like bananas? What colour do you like?. Następnie wydajemy polecenie: Find someone who has the same colour of eyes. Find someone who likes the same school subject as you itp.

Dodaj komentarz