How to learn any language easily

Matthew twierdzi, że  każdy człowiek mógłby nauczyć się dowolnego języka oraz że dorośli mają lepsze predyspozycje do nauki języków niż dzieci. Wg niego wystarczy 30 minut dziennie aby opanować nowy język, a celem nauki nie jest doskonałe mówienie tylko język komunikacyjny. Mnie to wystąpienie zachęciło do nauki języka niemieckiego. Niestety nie ma w nim polskich napisów.

Dodaj komentarz