I’ve never eaten tomatoes.

Cele:

  • rozumienie języka angielskiego
  • komunikacja w języku angielskim
  • zaangażowanie emocjonalne w proces uczenia się
  • ćwiczenie zwrotu I’ve never i i formy past participle czasownika

Gra podobna do zabawy w krzesła. Ustawiamy o jedno mniej krzesło niż jest uczestników gry w kole. Osoba mówiąca zdanie znajduje się na środku. Jej zadaniem jest wypowiedzieć zdanie np: „I’ve never ridden a horse” lub „I’ve never eaten bananas”. Uczniowie którzy wykonywali daną czynność w swoim życiu wstają z krzesełek i zmieniają miejsca. Osoba prowadząca ma wtedy okazję usiąść zaś ktoś inny zostaje na środku i zadaje pytanie. W razie potrzeby należy pozwolić uczniom na korzystanie z tabeli czasowników nieregularnych oraz służyć pomocą w układaniu pytania.

Dodaj komentarz