Jajko

Gra integracyjne, można ją zastosować na języku angielskim jako grę rozwijającą słownictwo oraz komunikację w języku obcym.

Pomoce: kontener surowych jajek (6-10 sztuk na klasę)

Cele:

  • komunikacja w języku angielskim,
  • rozwój słownictwa,
  • poszukiwanie twórczych rozwiązań,
  • nawiązanie współpracy oraz integracja grupy,
  • umiejętność analizy swojej pracy

Przebieg gry:

Naszą zabawę należy zapowiedzieć na poprzedzających ją zajęciach. Opowiadamy historię o jajku które marzy o tym, żeby latać. Możemy nazwać jajko dowolnym imieniem (np. Zygmunt) i dodać do historii ciekawe szczegóły. Zadaniem uczniów jest wymyślenie sposobu aby Zygmunt przeżył swój lot- należy dokładnie określić drogę lotu jajka- np. z ławki na ziemię, z balkonu na korytarz itp. Uczniowie dzielą się na grupy w sposób dowolny, losowy lub z pomocą nauczyciela. Jeśli stosujemy tę grę na lekcji języka angielskiego należy zgromadzić z uczniami potrzebne słownictwo (rzeczowniki oraz zwroty np. give me please … itp.). Uczniowie na następną lekcję przynoszą potrzebne im do zadania przedmioty i testują swoje rozwiązania  komunikując się jedynie w języku angielskim. W środkowej części lekcji każda grupa prezentuje rezultat lotu jajka-Zygmunta. Lekcja kończy się rozmową na temat trudności jakie nas spotkały w pracy oraz możliwych rozwiązań tych trudności. Podsumowujemy grę nie oceniając tego, której grupie się udało najlepiej

Dodaj komentarz