Life pictures

Cele:

  • samodzielne tworzenie zdań w języku angielskim
  • uruchomienie wszystkich kanałów percepcji (wrokowa, słuchowa, kinestetyczna)

Dzielimy dzieci na grupy 3 osobowe. Zadaniem jednej osoby jest opowiadać o swoich zainteresowania, wakacjach itp. a pozostałe dwie maja pokazać ruchem to, o czym dana osoba mówi. Np „I like reading books” – a pozostałe osoby tworzą ilustrację osoby czytającej, „I like the sea” a osoby pokazujące udają fale. To dobre zadanie do utrwalania czasu przeszłego a jego atutem jest wprowadzenie metody skutecznej do nauki kintestetyków. Wyobrażam sobie, że można by zrobić z tego ciekawe projekty uczniowskie, nagrać filmy itp. 

Dodaj komentarz