Repetition makes perfect

Cele:

  • utrwalanie słownictwa w języku angielskim,
  • uruchomienie wszystkich kanałów percepcji (wzrokowa, słuchowa, kinestetyczna),
  • ćwiczenie koncentracji

Zabawa do przeprowadzenia w jednej dużej grupie lub kilku mniejszych – 8-10 osób. Nadaje się do ćwiczenia czasowników choć można ją przeprowadzić na dowolnej grupie wyrazów które da się pokazywać. Sadzamy uczestników w kole. Pierwsza osoba mówi: „jump” i skacze. Druga osoba mówi „Jump” i skacze a następnie dodaje swój wyraz np. „run” i biegnie, kolejna osoba powtarza jump, run i dodaje kolejny wyraz od siebie. Czwarta osoba musi powtórzyć z pokazywaniem wszystkie 3 wyrazy i dodać kolejny od siebie. Grę toczymy do momentu kiedy ktoś nie potrafi powtórzyć wszystkich wyrazów, wtedy zaczyna ją od początku.

Dodaj komentarz