There is a person on my right who ….

Cele:

  • rozumienie języka angielskiego
  • komunikacja w języku angielskim
  • zaangażowanie emocjonalne w proces uczenia się
  • zachęcanie do tworzenia własnej wypowiedzi.

Ustawiamy krzesła w kręgu i jedno zostawiamy puste. Osoba która ma po prawej stronie puste krzesło zaczyna zabawę. Wypowiada zdanie: „There is a person on my right who likes to eat a liver”. Jeśli w sali znajduje się osoba, która lubi jeść wątróbkę siada na tym krześle, a wtedy inne krzesło zostaje puste. Osoba która ma puste krzesło po swojej prawej stronie wypowiada kolejne zdanie: There is a person on my right who… itd. Można pozwolić na zapisanie zdania na kartce jeśli uczniowie boją się, że nie będą w stanie go zapamiętać. Oczywiście może się zdarzyć, że więcej niż jeden uczeń wstanie z miejsca- wtedy siada ten, kto pierwszy zajmie puste miejsce. Pozostali wracają na swoje poprzednie krzesła.

Dodaj komentarz