Lekcja otwarta – English in modern class

Dnia 5 marca 2019 w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta pt. „English in modern class” – komunikacja i technologia informatyczna na języku angielskim, która skierowana była do nauczycieli języków obcych i miała na celu zaprezentowanie użycia poznanych technik w związku z projektem Erasmus+ :Otwórz się na zmiany – nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie”. Lekcję otwartą zaprezentowała Pani mgr Anna Komarnicka wraz z klasą VI A. Zaproszeni nauczyciele mieli okazję zobaczyć ciekawy i nowatorski  sposób podejścia do nauczania komunikacji. Byli pod wielkim wrażeniem pracy uczniów oraz nauczyciela i prezentowanych metod.