Debata Samorządów Uczniowskich

5 marca 2019r odbyła się  debata międzyszkolna dla przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pt. „Prawa i obowiązki ucznia w UE”, którą poprowadzili Pan mgr Mirosław Rusinowski oraz Pan Marcin Szymik.

Pani Dyrektor mgr Aleksandra Musioł serdecznie przywitała zebranych gości oraz podziękowała nauczycielom z różnych szkół za przybycie. Uczniowie dyskutowali na temat pojęcia prawa, różnic pomiędzy prawami a obowiązkami. Zastanawiali się, czy prawa są egzekwowane oraz nad różnicami w tym względzie pomiędzy różnymi krajami UE.