Festyn podsumowujący projekt.

16 maja 2019 roku odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem “Uczeń w Europie”. Piknik ten organizowany był w celu podsumowania dwuletniego projektu Erasmus + pt. “Otwórz się na zmiany- nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie.” Zebranym uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz zaproszonym gościom przedstawiono efekty pracy projektów e-Twining realizowanych w naszej szkole, przypomniano style uczenia się, a także założenia projektu Erasmus +. Uczestnicy mieli okazję kolorować mapę Europy, skorzystać ze szkolenia na temat pierwszej pomocy, skosztować potraw z różnych krajów Unii oraz wziąć udział w zabawach językowych i quizie wiedzy o Unii Europejskiej.

 Zaprezentowanie założeń projektu przez Panią Dyrektor Aleksandrę Musioł

 Przypomnienie różnych stylów uczenia się,

 Piosenki z państw Europy.

 Taniec szwecki

Malowanie mapy Europy

Taniec polski- Krakowiak.

Przedstawienie projektu e-Twinning „Moje kulturowe korzenie”