Projekt eTwinning „Song Contest” „How to behave in different countries.”

W roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/19 nasza szkoła realizowała 2 projekty międzynarodowe e-Twinning pt. „Song Contest” oraz „How to behave in different countries”. Oba projekty były dużym wyzwaniem nie tylko dla uczniów, którzy brali w nich udział, ale również dla nauczycieli. Współpracowaliśmy z takimi krajami jak: Włochy, Ukraina, Hiszpania, Francja, Grecja, Wielka Brytania, Azerbejdżan czy Turcja.

Projekt „Song Contest” był konkursem piosenki Eurowizji, w którym szkoły zgłoszone w projekcie nagrywały swoją piosenkę, a następnie głosowano na najlepszą z nich. Z kolei projekt „How to behave in different countries” koncentrował się przede wszystkim na pokazaniu sposobów unikania nieporozumień w różnych krajach oraz zaprezentowaniu za pomocą scenek różnic w tradycjach i kulturze krajów partnerskich.

Chociaż oba projekty różniły się od siebie to były zarówno dla uczniów jak i nauczycieli wspaniałym doświadczeniem. Młodzież naszej szkoły poznała nie tylko tradycję i kulturę krajów Europejskich, ale również miała możliwość doskonalenia się w języku angielskim.

Poniżej przedstawiamy prezentację:

eTwinning